Όροι χρήσης

Για να διαβάσετε τους όρους χρήσης που αφορούν το διαχειριστικό περιβάλλον, το περιβάλλον της εφορευτικής επιτροπής ή την ψηφιακή κάλπη πατήστε εδώ.

H εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΙΜΠΕΡ ΕΜΦΑΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ως «Εταιρεία») δημιούργησε και διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα https://electobox.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Η Ιστοσελίδα, διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Επομένως, όσοι χρήστες διαφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούνται να μη χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα.

1. Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.


1.1) Φόρμα Επικοινωνίας.

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την Εταιρεία για τυχόν ερωτήσεις, διευκρινίσεις σχετικά με τη διοργάνωση κάποιας ψηφοφορίας κλπ. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η άμεση ανταπόκριση και η βέλτιστη εξυπηρέτηση του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία το όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, το όνομα του φορέα, το σχετικό μήνυμα και να αποδεχθεί υποχρεωτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας.

1.2) Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση ψηφοφορίας μέσω του πεδίου «Ξεκινήστε Εδώ».

Συμπληρώνοντας ο χρήστης στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση ψηφοφορίας μέσω του Electobox το όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, το όνομα του φορέα, το σχετικό μήνυμα και που και αφού αποδεχθεί υποχρεωτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία επικοινωνεί μαζί του είτε μέσω email είτε τηλεφωνικά.

1.3) Μετάβαση στην εφαρμογή Electobox.

Mέσω του πεδίου «Σύνδεση» παρέχεται η δυνατότητα στον ψηφοφόρο ή στο διαχειριστή της ψηφοφορίας, συμπληρώνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, μεταφέρεται στο ψηφιακό περιβάλλον του Electobox.


1.4) Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άνοιγμα λογαριασμού μέσω της σελίδας Ανοίγματος Λογαριασμού για Σχολεία.

Συμπληρώνοντας ο χρήστης στη φόρμα ανοίγματος λογαριασμού για σχολεία την ονομασία σχολείου, το επώνυμο, το όνομα, το email, το τηλέφωνο και την χώρα και αφού αποδεχθεί υποχρεωτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκκινεί την διαδικασία ανοίγματος λογαραριασμού. Ανάλογα με το πακέτο εκλογών που θα επιλέξει να αγοράσει, θα δημιουργηθεί και ο ανάλογος λογαριασμός στο electobox. Η φόρμα αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπρόσθετα, εάν κριθεί σκόπιμο, η Εταιρεία επικοινωνεί μαζί του είτε μέσω email είτε τηλεφωνικά.


2. Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε η Ιστοσελίδα να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες, παρέχοντάς τους έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ο κάθε χρήστης παραμένει πλήρως υπεύθυνος να αξιολογεί την ορθότητα του αναρτημένου στην Ιστοσελίδα περιεχομένου, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία (θετική/αποθετική) που υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.


3. Ιστοσελίδες Τρίτων

Η Ιστοσελίδα, ενδέχεται να παρέχει υπερ-συνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την περιήγησή των χρηστών σε Ιστοσελίδες τρίτων καθώς παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη χρήση του αναρτημένου σε αυτές τις Ιστοσελίδες περιεχομένου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της τους σχετικούς συνδέσμους από την Ιστοσελίδα.


4. Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από την ελληνική ενωσική νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Αντίστοιχα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την Ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεσή τους στην Ιστοσελίδα, δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή μεταφορά, downloading, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχή - διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά την επίσκεψή τους σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και με τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


6. Πολιτική Cookies

Κατά την περιήγησή των χρηστών στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα μας, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Cookies .


7. Πολιτική Πληρωμών

7.1) Ασφάλεια Συναλλαγών

Το electobox αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες.

7.2) Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στο Electobox είναι εμπιστευτικές και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Stripe”.

7.3) Τρόποι Πληρωμής

Tο Electobox υποστηρίζει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

  • Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Electobox
  • Πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Δεκτές γίνονται οι κάρτες Visa, Visa electron, Mastercard.


7. Υποχρεώσεις Χρηστών

Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σεβόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και τα χρηστά ήθη και όλους τους κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή. Ειδικότερα, οι χρήστες υποχρεούνται κατά την χρήση της Ιστοσελίδας :

  • Να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
  • Να μην παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και να μην βλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας.
  • Να μην εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ώστε να εμποδίζεται η χρήση της Ιστοσελίδας από άλλους χρήστες.

8. Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία θα επιδιώξει να συνδιαλλαγεί με τον χρήστη ώστε να την επιλύσει φιλικά. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζοντα τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.


9. Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς η συνέχεια χρήσης του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές.


10. Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή του παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με κανονιστικές μεταβολές, αναβάθμισης των λειτουργιών της και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση όλες οι αλλαγές, τροποποιήσεις, επικαιροποιημένες εκδόσεις, θα αναρτώνται άμεσα στην Ιστοσελίδα.


Τελευταία Αναθεώρηση: Σεπτέμβριος 2021