Στη μάχη του COVID-19: Το electobox παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να ψηφίζουν από το σπίτι.

Κανένας ιός δεν μπορεί να σταματήσει την Δημοκρατία. #μένουμεσπίτι #ψηφίζουμεηλεκτρονικά

Μάθετε περισσότερα →

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πως να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο το electobox μπορεί να σας βοηθήσει να διεξάγετε τις εκλογές σας ηλεκτρονικά

Συμπληρώστε το πεδία.
Συμπληρώστε το πεδίο με ένα έγκυρο email.
Συμπληρώστε το πεδίο.
Συμπληρώστε το πεδίο.
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους πριν στείλετε το μήνυμά σας.